Prowadzone kursy

Prowadzone kursy oraz materiały pomocnicze

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia na obu kierunkach Wydziału Mechaniczno-Energetycznego: Energetyce oraz Mechanice i Budowie Maszyn.
Zajęcie prowadzone są zarówno na studiach I stopnia (inżynierskich), jak i II stopnia (magisterskich) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a niektóre przedmioty wykładane są także w języku angielskim. 

Generalnie zajęcie prowadzone przez kadrę Zakładu Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych skupiają się wokół tematów związanych z termicznymi procesami konwersji energii, wykorzystaniem paliw różnego typu oraz budową i działaniem urządzeń kotłowych.

Kierunek studiów Energetyka

Studia 1-go stopnia (inżynierskie):

Studia 2-go stopnia (magisterskie):

 • Niskoemisyjne systemy spalania  (link)
 • Ogniwa paliwowe i produkcja wodoru
 • Paleniska niskoemisyjne
 • Zgazowanie paliw
 • Urządzenia kotłowe
 • Konstrukcje w technice kotłowej

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn

Studia 1-go stopnia (inżynierskie):

 • Spalanie i paliwa (WykładLaboratorium)
 • Combustion and fuels (Lecture, Laboratory)
 • Spalanie w napędach lotniczych (link)

Studia 2-go stopnia (magisterskie):

 • Ogniwa paliwowe i produkcja wodoru
 • Palniki i paleniska (link)

Pozostałe

Studia podyplomowe – Mechatronika Przemysłowa:

 • Identyfikacja procesów przemysłowych (hasło u prowadzącego)

Wydział Elektryczny studia magisterskie:

 • Advanced technology and energy production 

Więcej informacji odnośnie poszczególnych kursów (karty KRK) można znaleźć na stronie wydziału.

 

(Jeżeli wymagane jest hasło do logowania lub odczytania plików proszę uzyskać je od prowadzącego)