Mechanika i Budowa Maszyn

Spalanie i paliwa   ¦   Wykład   ¦   Laboratorium

Spalanie w napędach lotniczych   ¦   Wykład   ¦   Laboratorium

Combustion and Fuels   ¦   Lecture   ¦   Laboratory

Konwersja energii   ¦   Wykład   ¦   Laboratorium

Palniki i paleniska   ¦    Wykład   ¦   Projekt