Spalanie w napędach lotniczych

Spalanie w napędach lotniczych – wykład    (prezentacja   – hasło podane rzez prowadzącego)

Pytania kontrolne do wykładu (pdf)

Spalanie w napędach lotniczych  – Laboratorium  

 –  terminarz zajęć 

 –  zakres materiału 

 – strona tytułowa sprawozdania

Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych – instrukcje: