Niskoemisyjne systemy spalania

Wykład

Wybrane fragmenty skryptów „Spalania i paliwa” oraz „Niskoemisyjne techniki spalania” (pod red. W.Kordylewskiego).  Hasło do odczytania zostało przekazane przez prowadzącego kurs.

Ważniejsze zanieczyszczenia powstające podczas spalania.

Niskoemisyjne techniki spalania.

Więcej materiałów pomocniczych zostanie przekazanych przez prowadzącego w trakcie zajęć lub poprzez system Edukacja.

Laboratorium

  1. Wprowadzenie, szkolenie BHP
  2. Niskoemisyjne spalanie paliw gazowych
  3. Niskoemisyjne spalanie paliw ciekłych
  4. Niskoemisyjne spalanie paliw stałych
  5. Redukcja emisji NOx metodą reburningu
  6. Spalanie katalityczne

Projekt

Poniżej udostępniono materiały pomocnicze do projektowania palników. Hasła do plików zostały udostępnione uczestnikom kursu przez prowadzącego. Wytyczne do projektów poszczególnych palników zostaną przekazane przez prowadzącego indywidualnie podczas zajęć. 

Zasady projektowania palników

Palniki gazowe – rodzaje i budowa

Automatyczne palniki gazowe

Palniki olejowe – budowa i projektowanie

Pomoc w doborze dyszy 

Palniki pyłowe – budowa

Palniki pyłowe – projektowanie

! Dane do projektów palników gazowych i olejowych ! (link) – szczegółowe informacje przesłane mailowo