Maszynoznawstwo energetyczne

Wykład prowadzony dla 1 roku kierunku Energetyka

Krótki opis zawartości całego kursu:
Wykład obejmuje wprowadzenie do energetyki cieplnej ukazując jej rolę w gospodarce oraz przedstawia podstawowe wiadomości o maszynach i urządzeniach stosowanych w energetyce i w pokrewnych działach techniki. Pierwsza część obejmuje konwersję i magazynowanie energii, sprawność przemian energetycznych oraz bilansowanie zasobów energetycznych. Druga część przedstawia budowę i działanie maszyn i urządzeń energetycznych, a w szczególności: kotłów, turbin, silników cieplnych, pomp i sprężarek. Nowoczesne tendencje w energetyce są reprezentowane przez materiał obejmujący: układy gazowo-parowe, energetykę niekonwencjonalną, elektrownie jądrowe i instalacje oczyszczania spalin.

Zawartość tematyczna poszczególnych godzin wykładowych:
1. Człowiek a energia
2. Wybrane zagadnienia energetyki cieplnej
3. Zasoby i rezerwy energetyczne i ich zużycie, paliwa
4. Konwersja i magazynowanie energii
5. Siłownie i niektóre urządzenia pomocnicze elektrowni
6. Kotły parowe
7. Turbiny parowe
8. Turbiny gazowe i układy kombinowane
9. Spalinowe silniki tłokowe
10. Sprężarki i wentylatory
11. Pompy, urządzenia chłodnicze
12. Elektrownie jądrowe
13. Energetyka niekonwencjonalna
14. Urządzenia do oczyszczania spalin
15. Ogrzewanie i wentylacja

Zalecana literatura: 
Z. Gnutek, W. Kordylewski, Maszynoznawstwo Energetyczne: wprowadzenie do energetyki cieplnej, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław, 2003.

Literatura uzupełniająca:
W. Biały, Maszynoznawstwo, WNT Warszawa, 2004
M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie, WNT Warszawa, 2009
R. Szafran, Podstawy procesów energetycznych, Oficyna Wyd. PWr., Wrocław, 1997
D. Laudyn, M. Pawlik, F. Strzelczyk, Elektrownie, WNT Warszawa, 1997

Skrócona prezentacja do wykładu:
Wersja na ekran (*.pdf, 22 MB)
Wersja do druku (*.pdf, 22 MB)

Fragmenty skryptu „Maszynoznawstwo energetyczne […]” w formacie *.pdf
01. WSTĘP (56 KB)
02. CZŁOWIEK A ENERGIA (544 KB)
03. WYBRANE ZAGADNIENIA ENERGETYKI CIEPLNEJ (436 KB)
04. ZASOBY ENERGII I JEJ ZUŻYCIE (699 KB)
05. KONWERSJA I MAGAZYNOWANIE ENERGII (1442 KB)
06. PALIWA I ELEMENTY INSTALACJI PALIWOWYCH (1680 KB)
07. SIŁOWNIE (2814 KB)
08. KOTŁY PAROWE (6272 KB)
09. MASZYNY PAROWE (7547 KB)
10. TURBINY PAROWE I WODNE (4379 KB)
11. TURBINY GAZOWE I UKŁADY GAZOWO-PAROWE (3411 KB)
12. SPRĘŻARKI I WENTYLATORY (3349 KB)
13. MASZYNY I URZĄDZENIA HYDRAULICZNE (2547 KB)
14. SILNIKI SPALINOWE (1519 KB)
15. URZĄDZENIA CHŁODNICZE I POMPY CIEPŁA (1490 KB)
16. ELEKTROWNIE JĄDROWE (673 KB)
17a. ENERGETYKA NIEKONWENCJONALNA – A (1167 KB)
17b. ENERGETYKA NIEKONWENCJONALNA – B (1514 KB)
18. URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA SPALIN (1790 KB)
19. OGRZEWANIE I WENTYLACJA (2415KB)

 

Przykładowe testy z minionych lat  (testy przykładowe.pdf)