Energetyka

Materiały pomocnicze dla studentów kierunku Energetyka

Maszynoznawstwo    ¦   Wykład 

Spalanie i paliwa     ¦   Wykład   ¦   Ćwiczenia   ¦   Laboratorium 

Combustion and Fuels    ¦  Lecture   ¦  Tutorials   ¦  Laboratory 

Konwersja energii     ¦   Wykład  ¦   Laboratorium   

Niskoemisyjne systemy spalania    ¦   Wykład    ¦   Laboratorium   ¦   Projekt

Zgazowanie paliw     ¦   Wykład    ¦   Ćwiczenia