Laboratorium Spalania i Wybuchowości

Laboratorium Spalania i Wybuchowości oferuje usługi w zakresie

 • badań procesów spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych), 
 • badań emisji zanieczyszczeń gazowych i właściwości odpadów paleniskowych, 
 • badań właściwości pożarowo-wybuchowych gazów i pyłów oraz zagrożenia wybuchowego,
 • badań diagnostycznych i monitorowania zagrożeń korozyjnych palenisk kotłowych, 
 • badań z zakresu techniki plazmowej w procesach spalania i zgazowania. 
 • realizacji także prac badawczych związanych z optymalizacją kotłów energetycznych różnej wielkości.  

Przykłady prac realizowanych w naszym zespole:

 • określanie parametrów wybuchowych gazów i pyłów
 • ocena zagrożenia wybuchowego i projektowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w instalacjach energetycznych i przemysłowych
 • badania składu spalin i temperatur w warstwie przyściennej kotłów pyłowych
 • diagnostyka i ciągły monitoring zagrożeń korozyjnych w paleniskach kotłowych
 • badania i optymalizacja procesów spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych) pod kątem ograniczania emisji zanieczyszczeń z palenisk kotłowych (w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych)
 • badania wpływu modyfikacji składu paliwa na emisję zanieczyszczeń
 • spalanie i współspalanie biomasy
 • zastosowanie techniki plazmowej w rozruchu kotłów energetycznych oraz w procesie zgazowania paliw odpadowych